Medlem af:

Faglig baggrund

2007-2017:

Psykolog ved Børne- Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød

Arbejdsopgaver: Krisesamtaler, udredning, kortere behandlingsforløb. Visitation, konsulentopgaver og supervision.

2005-2007:

Psykolog ved Behandlingshjemmet Stutgården, Frederiksborg Amt/Hillerød Kommune

Arbejdsopgaver: Individuel terapi med børn, unge og forældre. Supervision og undervisning.

Behandlingsansvarlig for en afdeling med 8 børn.

2002-2005:

Psykolog ved Børnerådgivningen i Frederiksborg Amt i Hillerød

Arbejdsopgaver: Psykologisk konsulent i forhold til kommuner. Vurdering af anbringelsessager fra kommuner til amtslig medfinansiering. Undersøgelse og behandling af børn, unge og familier samt rådgivning til kommuner i sager med børn i familier med svære følelsesmæssige og psykosociale belastninger samt sorg og krisereaktioner.

1994-2002:

Klinisk psykolog ved Børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup

Arbejdsopgaver: Krisesamtaler, psykologiske undersøgelser/vurderinger af børn og unge. Konsulentfunktion. Supervision af sundhedsfagligt personale. Undervisning, forskning og udvikling.

1988-1994:

Behandlende psykolog i Social og Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune, Socialcenter Vanløse

Arbejdsopgaver: Undersøgelse og behandling af børn, unge og familier. Tværfagligt teamarbejde omkring børnefamilierne.

1986-2003:

Psykologisk konsulent for Familieplejen i Roskilde Amt

Arbejdsopgaver: Supervision af plejefamilie samt undervisning.

​Uddannelse

1980-1988

Psykologisk Embedseksamen, Københavns Universitet

1994

Autoriseret af Psykolognævnet

2001

Specialistgodkendelse i Børnepsykologi

2012

Supervisoruddannelse for psykologer ved Inpraxis

Teori

Teoretisk har jeg mine rødder i den psykodynamiske forståelse og objektrelations-teorierne. De senere år har jeg også været optaget af tilknytningsteorierne kombineret med hjernens udvikling – den neuroaffektive udviklingspsykologi. Senest har jeg ladet mig inspirere af Mindfullness og dele af den kognitive terapi, f.eks. ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Kontakt mig​

Vil du høre mere om en samtale hos mig? Udfyld formularen og så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Psykolog Sussanne Sander

Telefon: 30 28 76 57

E-mail: kontakt@psykolog-sander.dk

Medlem af​